(1)
O’Neill, T. Xu Shen’s Scholarly Agenda: A New Interpretation of the Postface of the Shuowen Jiezi. JAOS 2021, 133, 413–440.